fbpx

Strefa właściela

Jesteś właścicielem nieruchomości? 
Poznaj naszą ofertę.

CO ROBIMY

Wiele. A przy tym wszystko co niezbędne, by bezpiecznie i rentownie wynająć Twoją nieruchomość. 

Nasze działania dotyczące usług zarządzania wynajmem, zawierają się w trzech kluczowych etapach.

Efektywne przygotowanie mieszkania do wynajmu

Skompletowanie
dokumentacji

Ocenienie gotowości
mieszkania do najmu

Realizacja usprawnień
zwiększających rentowność najmu

Określenie odpowiedniego
profilu najemcy

Oszacowanie
odpowiedniej ceny najmu

Przepisanie umów
dostawców mediów

Przeprowadzenie
inwentaryzacji mieszkania

Wykonanie
home stagingu

Wykonanie profesjonalnej
sesji zdjęciowej

Przygotowanie i publikacja
atrakcyjnej oferty mieszkania

Wprowadzenie, kompleksowa obsługa oraz rozliczanie najemców

Przeprowadzenie skrupulatnej
selekcji i weryfikacji najemców

Podpisanie umowy najmu
zabezpieczającej interesy właściciela

Wprowadzenie
najemcy do mieszkania

Reagowanie
na problemy najemców

Systematyczne monitorowanie
opłat za media i czynsz

Cykliczne rozliczanie płatności
najemców za wynajem mieszkania

Przeprowadzanie ewentualnych
windykacji i upomnień za brak płatności

Dokonanie odbioru
mieszkania od najemcy

Stała opieka nad mieszkaniem w czasie wynajmu

Systematyczne
monitorowanie nieruchomości

Minimalizowanie
pustostanów

Koordynacja
napraw i remontów

Zachowywanie
ciągłości najmu

Reagowanie na
awarie i uszkodzenia

Reprezentowanie właściciela przed spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową

OFERTA

Ile jest warty Twój spokój, czas i bezpieczeństwo Twojego majątku?

Wybierz jeden z trzech trybów zarządzania, odpowiadający Twoim potrzebom.

WYNAJEM
CAŁEGO MIESZKANIA

15 % CZYNSZU NAJEMCY
 • OPŁATA NIE JEST POBIERANA :
 • jeśli nieruchomość jest niewynajęta
 • jeśli najemca nie opłaci czynszu

WYNAJEM
NA POKOJE

20 % CZYNSZU NAJEMCY
 • OPŁATA NIE JEST POBIERANA :
 • jeśli nieruchomość jest niewynajęta
 • jeśli najemca nie opłaci czynszu

WYNAJEM
Z GWARANCJĄ CZYNSZU

0 % ŻADNYCH OPŁAT
 • TO MY PŁACIMY TOBIE
 • osobiście wynajmiemy Twoje mieszkanie
 • odnowimy je i wyposażymy za Ciebie
 • ręczymy osobiście za jego bezpieczeństwo
 •  gwarantujemy stałe opłaty nawet do 10 lat
premium

Możesz skorzystać także z dodatkowych uslugł

związanych z wykończeniem i promocją nieruchomości

FAQ

Wyjaśniamy najczęściej poruszane kwestie.

Znajdź odpowiedź, na najczęściej stawiane pytania.

Zakres działań biura nieruchomości przy usłudze związanej z wynajmem mieszkania ogranicza się do publikacji oferty oraz wprowadzenia najemcy. 

W przypadku naszej firmy – wprowadzenie najemcy jest zaledwie wyjściowym etapem działań. Zarządzanie najmem będące filarem naszych usług, rozpoczyna się w chwili, gdy w mieszkaniu właściciela pojawiają się nowi lokatorzy. 

Nasza wypłata związana jest z opieką nad nieruchomością w czasie wynajmu. Z tego względu, przywiązujemy szczególną uwagę do właściwej selekcji najemców – tak, by zapewnić właścicielowi rentowny i bezpieczny wynajem na przestrzeni miesięcy i lat.

W przypadku trybu zarządzania : WYNAJEM CAŁEGO MIESZKANIA oraz WYNAJEM NA POKOJE, właściciel mieszkania otrzymuje czynsz najemców – pomniejszony o naszą prowizję. Prowizja pobierana jest przez nas wtedy, gdy najemca uiści całą opłatę, wynikającą z czynszu najmu. Jeśli okaże się, że najemca spóźnia się z zapłatą lub nie płaci wcale – nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia do momentu przeprowadzenia skutecznej windykacji. W związku z powyższym, nie pobieramy także prowizji , gdy nieruchomość pozostaje niewynajęta. Zarabiamy więc tylko i wyłącznie w sytuacji, w której na wynajmie zarabia właściciel mieszkania. 

W przypadku trybu zarządzania WYNAJEM Z GWARANCJĄ CZYNSZU, osobiście przelewamy właścicielowi stałą kwotę czynszu, przez cały okres obowiązywania umowy. Właściciel mieszkania uzyskuje więc stały i systematyczny, comiesięczny dochód – niezależnie od tego, czy mieszkanie pozostaje aktualnie puste lub najemcy nie opłacają czynszu.

Pod pojęciem czynsz najemcy należy rozumieć kwotę, którą właściciel uzyskuje „na czysto” od najemców. W czynszu najemcy nie są więc ujęte dodatkowe opłaty najemcy (czynsz administracyjny, opłaty za media). Czynsz najemcy ujęty jest także bezpośrednio w umowie najmu, którą podpisujemy z lokatorem. Tak określona kwota, jest podstawą do rozliczenia się z właścicielem mieszkania.

Profil Klientów korzystających z naszych usług jest dosyć zróżnicowany. Wynika on z Ich indywidualnych doświadczeń i potrzeb. 

Najczęściej trafiają do nas Klienci, którzy postanowili zająć się obsługą wynajmu samodzielnie, zgodnie z przeświadczeniem “…bo przecież kto zrobi to lepiej, niż ja sam?”. Czas i realia pokazały jednak, że nie jest to tak proste i przyjemne przedsięwzięcie. Natłok problemów i obowiązków przerasta Ich pierwotne wyobrażenie, a brak szczegółowej wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących najmu – uniemożliwia uzyskanie właściwych profitów.  

Standardowym Klientem są także właściciele nieruchomości, którzy planują wyjazd, czy też mieszkają w innym mieście lub kraju. W takiej sytuacji zdalna opieka nad mieszkaniem staje się niemożliwa, a brak kontroli nad najemcami i stanem nieruchomości neguje bezpieczeństwo całej inwestycji. 

Obsługujemy także Klientów, którzy do tematu wynajmu mieszkania podchodzą z perspektywy inwestorów. Klienci tacy chcą uzyskiwać stały, pasywny i bezproblemowy dochód z własnej inwestycji – nie przejmując się ewentualnymi problemami oraz koniecznością poświęcania znacznych nakładów czasu. 

W większości naszym klientom zależy po prostu na własnym czasie wolnym i świętym spokoju. Chęć zabezpieczenia własnego majątku także odgrywa w Ich przypadku istotną rolę. Z uwagi na to decydują się na pomoc profesjonalistów. MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LOGOWANIE

Masz wszystko pod kontrolą.

Zaloguj się do panelu właściciela, i miej stały wgląd w proces najmu swojej nieruchomości.